Spárování smartphonu se zařízením

Chcete-li používat všechny funkce zařízení, je třeba zařízení quatix 3 připojit ke smartphonu.

  1. Přejděte na webovou stránku (garmin.com/apps) a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile pro svůj smartphone.
  2. Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od zařízení.
  3. Na zařízení quatix 3 podržte tlačítko UP.
  4. Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Párovat mobilní zařízení.
  5. Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
  6. Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin Connect:
    • Pokud provádíte párování zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.

    • Pokud jste s aplikací Garmin Connect Mobile spárovali jiné zařízení, v menu nastavení vyberte možnost Zařízení Garmin > a postupujte podle pokynů na obrazovce.