Zobrazení oznámení

  1. Volbou tlačítka UP na hodinkách zobrazíte pomůcku oznámení.
  2. Vyberte možnost START a zvolte oznámení.
  3. V případě nutnosti volbou tlačítka DOWN přejděte k obsahu oznámení.
  4. Výběrem možnosti BACK se vrátíte na předchozí obrazovku.

    Upozornění v zařízení quatix 3 zůstane, dokud je nezobrazíte, nebo dokud je nesmažete v mobilním zařízení.