תכונות עם חיבור

התכונות המחוברות יהיו זמינות עבורך בהתקן MARQ® כשתחבר את ההתקן לטלפון חכם מתאים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth® ותתקין את היישום Garmin Connect™ בטלפון החכם. למידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/apps. חלק מהתכונות זמינות גם כאשר מחברים את ההתקן לרשת Wi‑Fi® אלחוטית.

התראות טלפון

הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן MARQ שלך.

LiveTrack

מאפשר לחברים ולבני משפחה לעקוב אחר המרוצים ופעילויות האימון שלך בזמן אמת. תוכל להזמין עוקבים באמצעות דואר אלקטרוני או מדיה חברתית, כדי לאפשר להם להציג את הנתונים שלך בזמן אמת בדף מעקב של Garmin Connect‏.

GroupTrack

לניהול מעקב אחר החיבורים שלך בזמן אמת היישר מהמסך באמצעות LiveTrack.

הפעילות מועלית ל-Garmin Connect‎‏

שליחה אוטומטית של הפעילות לחשבון Garmin Connect‎‏, מיד לאחר שאתה מסיים לתעד את הפעילות.

Connect IQ™

אפשרות להרחיב את תכונות ההתקן ולהוסיף להן פרצופי שעון, מבטים מהירים, יישומים ושדות נתונים.

עדכוני תוכנה

לעדכון תוכנת ההתקן.

מזג אוויר

להצגת תנאי מזג האוויר הנוכחיים ותחזיות מז"א.

חיישני Bluetooth‎‏

מאפשר להתחבר לחיישני Bluetooth תואמים, כמו חיישן דופק.

חפש את הטלפון שלי

מאתר את הטלפון החכם שאבד המשויך להתקן MARQ ונמצא כעת בטווח קליטה של Bluetooth.

חפש את ההתקן שלי

מאתר את ההתקן MARQ שאבד המשויך לטלפון החכם ונמצא כעת בטווח Bluetooth.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v6