השבתת חיבור Bluetooth לטלפון חכם

ניתן להשבית את חיבורי החיבור לטלפון החכם Bluetooth® מתפריט הפקדים.

הערה: ניתן להוסיף אפשרויות לתפריט הפקדים (התאמה אישית של תפריט הפקדים).
  1. לחץ לחיצה ארוכה על LIGHT כדי להציג את תפריט הפקדים.
  2. בחר מצב Bluetooth כדי להשבית את חיבור Bluetoothלטלפון חכם בהתקן MARQ®שלך.

    קרא את המדריך למשתמש של ההתקן הנייד שלך, כדי להשבית את הטכנולוגיה של Bluetooth בהתקן הנייד.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v4