איתור התקן נייד שאבד.

ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לאתר התקן נייד שאבד, ששויך באמצעות טכנולוגיית Bluetooth®‎‏ונמצא כעת בטווח.

הערה: באפשרותך להוסיף אפשרויות לתפריט הפקדים (התאמה אישית של תפריט הפקדים).
  1. לחץ לחיצה ארוכה על LIGHT כדי להציג את תפריט הפקדים.
  2. בחר חפש את הטלפון שלי.

    ההתקן MARQ® מתחיל לחפש את ההתקן הנייד המשויך שלך. בהתקן הנייד מושמעת התראה קולית, ועוצמת האות של Bluetooth מוצגת במסך של התקן MARQ. עוצמת האות Bluetooth גוברת ככל שאתה מתקרב להתקן הנייד.

  3. לחץ על BACK כדי להפסיק את החיפוש.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v4