הפעלה והשבתה של התראות החיבור לטלפון חכם

ניתן להגדיר את התקן MARQ® כך שיתריע כאשר הטלפון החכם המשויך שלך מתחבר ומתנתק באמצעות טכנולוגיית Bluetooth®.

הערה: התראות החיבור לטלפון חכם מושבתות כברירת מחדל.
  1. לחץ ממושכות על MENU.
  2. בחר טלפון > התראות.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v4