הפעלת התראות Bluetooth‎‏

לפני שתוכל להפעיל הודעות, עליך להתאים את ההתקן MARQ® להתקן נייד תואם (שיוך הטלפון החכם שלך להתקן שלך).

 1. לחץ ממושכות על MENU.
 2. בחר טלפון > התראות חכמות > מצב > מופעל.
 3. בחר בזמן פעילות.
 4. בחר העדפת הודעות.
 5. בחר העדפת צלילים.
 6. בחר לא בזמן פעילות.
 7. בחר העדפת הודעות.
 8. בחר העדפת צלילים.
 9. בחר פרטיות.
 10. בחר העדפת פרטיות.
 11. בחר זמן קצוב.
 12. בחר את משך הזמן שבו התראה על הודעה חדשה מוצגת על המסך.
 13. בחר חתימה כדי להוסיף חתימה כשאתה מגיב להודעות טקסט.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v4