Připojené funkce

Pokud zařízení Instinct® připojíte ke kompatibilnímu smartphonu prostřednictvím technologie Bluetooth®, získáte přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují instalaci aplikace Garmin Connect™ do připojeného smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/apps.

Oznámení z telefonu

Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení Instinct.

LiveTrack

Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby Garmin Connect.

Odeslání aktivit do služby Garmin Connect

Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

Snímače Bluetooth

Umožňuje připojení kompatibilních snímačů Bluetooth, například snímače srdečního tepu.

Najít můj telefon

Umožňuje vyhledání smartphonu spárovaného se zařízením Instinct, je-li v dosahu.

Najít moje zařízení

Umožňuje vyhledání zařízení Instinct spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-F8263552-BB3E-4CAC-9306-FD727A839A5D v7