Izbornik prikaza sonara LiveScope i Perspektiva

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite Izbornik.

Osjetljivost

Upravlja razinom detalja i buke na zaslonu sonara.

Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost te tako ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Ako želite li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost te tako prikazati više informacija na zaslonu. Povećavanjem osjetljivosti uklanja se i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih signala.

Raspon dubine

Podešava domet mjerila dubine.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će se zadržavati unutar donjeg dijela zaslona sonara, što može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili umjerenim promjenama terena.

Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili.

Dostupno u prikazu sonara LiveScope.

Prednji domet

Podešava domet mjerila prednjeg rada.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, mjerilo prednjeg rada podesit će u odnosu na dubinu. Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili.

Dostupno u prikazu sonara LiveScope.

Domet

Podešava domet.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili umjerenim promjenama terena.

Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili.

Dostupno u prikazu sonara Perspektiva.

Odašiljanje

Onemogućuje odašiljanje aktivnoj sondi.

Postavke sonara

Podešava postavke sonde i izgled povratnih informacija sonara (Postavke sonara LiveScope i Perspektiva).

Uredi preklapanja

Prilagođava podatke prikazane na zaslonu (Prilagođavanje preklapanja podataka).

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7