Postavke izgleda za način rada LiveScope i Perspektiva

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite Izbornik > Postavke sonara > Izgled.

Shema boja

Postavlja paletu boja.

Osjetljivost boje

Podešava kontrast boja koje se prikazuju na zaslonu.

Možete odabrati veću vrijednost osjetljivosti boje kako biste vidjeli manje razlike u ciljevima s velikim promjenama boje. Možete odabrati manju vrijednost osjetljivosti boje kako biste vidjeli sličnije boje u istoj situaciji.

Staze

Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.

Popunjavanje dna

Dno se boja u smeđu boju kako bi se razlikovalo od povratnog signala vode. Nije dostupno u načinu rada Perspektiva.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7