Postavke prikaza za način rada LiveScope i Perspektiva

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite Izbornik > Postavke sonara > Izgled.

Preklapanje rešetke

Prikazuje rešetku linija raspona. Opcija Mreža prikazuje kvadratnu mrežu. Opcija Radijalno prikazuje kružnu mrežu s radijalnim kutnim linijama.

Povijest pomic.

Prikazuje povijest sonara sa strane zaslona. Nije dostupno u načinu rada Perspektiva.

Ikona zrake

Odabire ikonu za prikaz smjera zrake sonde.

Kontrole na zaslonu

Prikazuje gumbe na zaslonu.

Obrnuti domet

Podešava količinu dometa prikazanog iza sonde.

Kompresija dometa

U prikazu prema naprijed, komprimira prednji domet dalje od plovila i proširuje domet bliže plovilu. To vam omogućuje da jasnije vidite bliže objekte uz istovremeno zadržavanje daljih objekata na zaslonu.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7