Postavke sonara LiveScope i Perspektiva

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite Izbornik > Postavke sonara.

Izgled

Konfigurira izgled zaslona sonara (Postavke izgleda za način rada LiveScope i Perspektiva).

Izgled

Konfigurira prikaz zaslona sonara (Postavke prikaza za način rada LiveScope i Perspektiva).

Odbijanje buke

Smanjuje buku i smetnje te nastoji ukloniti povratne signale koji se ne odnose na ciljeve u vodi.

Ukl.dvostr.slike

Smanjuje pojavu dvostruke slike, odnosno duplicirane ili reflektirane slike koje se ne odnose na ciljeve u vodi. Dvostruke slike uzrokuje jak povratni signal sonara koji pružaju elementi kao što je dno. Plitka voda i čvrsto dno općenito daju jači povratni signal i mogu uzrokovati uočljiviju pojavu dvostruke slike.

Istovremeno prilagođavanje postavki Ukl.dvostr.slike i Odbijanje buke najučinkovitije smanjuje pojavu dvostruke slike.

TVG

Podešava osjetljivost ovisnu o vremenu koja može smanjiti buku.

Ovu je kontrolu najbolje koristiti u situacijama u kojima želite kontrolirati i ukloniti šum ili smetnje blizu površine vode. Također omogućuje prikaz ciljeva blizu površine koje šum površine inače prikriva ili maskira.

Podaci o preklapanju

Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu sonara.

Instalacija

Konfigurira sondu (Postavke instalacije Uobičajeno, Garmin ClearVü, i SideVü sonde).

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7