Aktivitetsindstillinger

Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstallerede aktivitetsapp ud fra dine behov. Du kan f.eks. tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper.

Hold Menusymbol nede, vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps, vælg en aktivitet, og vælg aktivitetsindstillingerne.

3D Distance

Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.

3D Hastighed

Beregner din hastighed ved hjælp af din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden (3D hastighed og distance).

Farvetone

Indstiller farvetonen for den enkelte aktivitet for at medvirke til at identificere, hvilken aktivitet der er aktiv.

Alarmer

Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for aktiviteten.

Automatisk klatring

Gør enheden i stand til at registrere højdeændringer automatisk ved hjælp af den indbyggede højdemåler.

Auto Lap

Angiver indstillingerne for Auto Lap® funktionen (Markering af omgange efter distance).

Auto Pause

Indstiller enheden til at holde op med at registrere data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed (Aktivering af Auto Pause).

Automatisk løb

Gør enheden i stand til at registrere skiløb automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer.

Automatisk rullefunktion

Giver dig mulighed for automatisk at bladre gennem skærmbillederne med aktivitetsdata, mens timeren kører (Brug af automatisk rullefunktion).

Automatisk sæt

Gør enheden i stand til automatisk at starte og stoppe træningssæt under en styrketræningsaktivitet.

Baggrundsfarve

Indstiller baggrundsfarven for den enkelte aktivitet til sort eller hvid.

Nedtælling starter

Aktiverer en nedtællingstimer for intervalsvømning i pool.

Skærmbilleder

Giver dig mulighed for at tilpasse dataskærmbilleder og tilføje nye dataskærmbilleder for aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder).

Rediger vægt

Gør det muligt for brugeren tilføje og redigere den vægt, der anvendes under en repetitionstælleraktivitet.

GPS

Indstiller tilstanden for GPS-antennen. Brug af GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere hentning af position (GPS og andre satellitsystemer). Brug af indstillingen UltraTrac registrerer sporpunkter og sensordata mindre hyppigt (UltraTrac).

Lås taster

Låser tasterne under multisportsaktiviteter for at forhindre, at der trykkes på taster ved et uheld.

Metronom

Afspiller toner i en fast rytme, så du kan forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller mere ensartet kadence (Brug af metronomen).

Poolstørrelse

Indstiller poollængden ved svømning i pool.

Strømsparetimeout

Indstiller timeoutindstillingen for strømbesparelse for aktiviteten (Indstillinger for strømsparetimeout).

Omdøb

Angiver aktivitetens navn.

Tælling af gentagelser

Gør det muligt for enheden at tælle dine repetitioner under en styrketræningsaktivitet.

Gentag

Muliggør gentagelsesfunktionen for multisport-aktiviteter. Du kan for eksempel anvende denne indstilling til aktiviteter, der omfatter flere overgange, f.eks. swimrun.

Gend. stand.indstillinger

Giver dig mulighed for at nulstille aktivitetsindstillingerne.

Segmentalarmer

Aktiverer meddelelser, der advarer dig om, at segmenter nærmer sig.

Tagregistrering

Aktiverer registrering af svømmetag for svømning i pool.

Overgange

Muliggør overgange for multisport-aktiviteter.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4