Tilpasning af skærmbilleder

Du kan vise, skjule og ændre layout og indhold af dataskærmbilleder for den enkelte aktivitet.

 1. Vælg START.
 2. Vælg en aktivitet.
 3. Hold Menusymbol nede.
 4. Vælg aktivitetsindstillingerne.
 5. Vælg Skærmbilleder.
 6. Vælg et dataskærmbillede, som du vil tilpasse.
 7. Vælg en funktion:
  • Vælg Sidelayout for at tilpasse antallet af datafelter på dataskærmbilledet.

  • Vælg et felt for at ændre de data, der vises i feltet.

  • Vælg Omorganiser for at ændre dataskærmens placering i sløjfen.

  • Vælg Fjern for at fjerne dataskærmbilledet fra sløjfen.

 8. Vælg om nødvendigt Tilføj ny for at føje et dataskærmbillede til sløjfen.

  Du kan tilføje et brugerdefineret dataskærmbillede, eller du kan vælge et af de foruddefinerede dataskærmbilleder.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4