Aktivering af Auto Pause

Du kan bruge funktionen Auto Pause® til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du er nødt til at stoppe.

BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet.
 1. Hold Menusymbol nede.
 2. Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
 3. Vælg en aktivitet.
  BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
 4. Vælg aktivitetsindstillingerne.
 5. Vælg Auto Pause.
 6. Vælg en funktion:
  • Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når du holder op med at bevæge dig, skal du vælge Når stoppet.

  • Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når dit tempo eller din hastighed falder til under et angivet niveau, skal du vælge Brugerdefineret.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4