Alarmer

Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed på omgivelserne og navigere til din destination. Visse alarmer er kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Der er tre typer alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og tilbagevendende alarmer.

Hændelsesalarm

Med en hændelsesalarm advares du én gang. Hændelsen er en bestem værdi. Du kan f.eks. indstille enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.

Områdealarm

Med en områdealarm får du besked, hver gang enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under 60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.

Tilbagevendende alarm

Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30. minut.

Alarmnavn

Alarmtype

Beskrivelse

Kadence

Område

Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence.

Kalorier

Hændelse, tilbagevendende

Du kan indstille antallet af kalorier.

Brugerdefineret

Hændelse, tilbagevendende

Du kan vælge en eksisterende besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en alarmtype.

Distance

Tilbagevendende

Du kan indstille et afstandsinterval.

Højde

Område

Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for elevation.

Puls

Område

Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge zoneændringer. Se Om pulszoner og Udregning af pulszone .

Tempo

Område

Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo.

Effekt

Område

Du kan indstille et højt eller et lavt effektniveau.

Alarmpunkter

Hændelse

Du kan indstille en radius fra en gemt position.

Løb/gå

Tilbagevendende

Du kan indstille tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller.

Hastighed

Område

Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed.

Antal tag

Område

Du kan indstille høje eller lave antal slag pr. minut.

Tid

Hændelse, tilbagevendende

Du kan indstille et tidsinterval.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4