Indstilling af en advarsel

 1. Hold Menusymbol nede.
 2. Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
 3. Vælg en aktivitet.
  BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
 4. Vælg aktivitetsindstillingerne.
 5. Vælg Alarmer.
 6. Vælg en funktion:
  • Vælg Tilføj ny for at føje en ny advarsel til aktiviteten.

  • Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende advarsel.

 7. Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.
 8. Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien, eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.
 9. Tænd om nødvendigt for alarmen.

For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en meddelelse, hver gang du når alarmværdien. For områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger eller kommer under det angivne område (minimum- og maksimumværdier).

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4