Markering af omgange efter distance

Du kan bruge Auto Lap® til automatisk markering af en omgang ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en aktivitet (f.eks. for hver 5 km eller 1 mile).

 1. Hold Menusymbol nede.
 2. Vælg Indstillinger > Aktiviteter og apps.
 3. Vælg en aktivitet.
  BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
 4. Vælg aktivitetsindstillingerne.
 5. Vælg Auto Lap.
 6. Vælg en funktion:
  • Vælg Auto Lap for at aktivere/deaktivere Auto Lap.

  • Vælg Auto-distance for at tilpasse distancen mellem omgangene.

Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller vibrerer, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger).

Du kan eventuelt tilpasse datasiderne til at vise yderligere omgangsdata (Tilpasning af skærmbilleder).

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4