Systemindstillinger

Hold Menusymbol nede, og vælg Indstillinger > System.

Sprog

Indstiller det sprog, der vises på enheden.

Tid

Angiver tidsindstillingerne (Tidsindstillinger).

Baggrundslys

Justerer indstillingerne for baggrundsbelysning (Ændring af indstillingerne for baggrundslys).

Lyde

Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner, alarmer og vibrationer.

Må ikke forstyrres

Tænder eller slukker tilstanden Vil ikke forstyrres. Brug indstillingen Sovetid til at aktivere Vil ikke forstyrres-tilstand automatisk under din normale sovetid. Du kan indstille din normale sovetid på din Garmin Connect™ konto.

Genvejstaster

Giver dig mulighed for at tildele genveje til knapper på enheden (Tilpasning af genvejstaster).

Autolås

Giver dig mulighed for at låse tasterne automatisk for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne. Brug indstillingen Under aktivitet til at låse tasterne under en aktivitet med tidtagning. Brug indstillingen Ikke under aktivitet til at låse tasterne, når du ikke registrerer en aktivitet med tidtagning.

Enheder

Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden (Ændring af måleenhed).

Format

Indstiller de generelle præferencer, såsom det tempo og den hastighed, der vises under aktiviteter, starten på ugen og geografisk positionsformat og datumindstillinger.

Dataregistrering

Angiver, hvordan enheden registrerer aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard) giver mulighed for længerevarende registreringer af aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver mere detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.

USB-tilstand

Indstiller enheden til at bruge masselagringstilstand eller Garmin® tilstand, når den er forbundet med en computer.

Gend. stand.indstillinger

Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og -indstillinger (Gendannelse af alle standardindstillinger).

Softwareopdatering

Giver dig mulighed for at installere softwareopdateringer, der er downloadet med Garmin Express™.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4