Ændring af indstillingerne for baggrundslys

 1. På urskiven skal du holde Menusymbol nede.
 2. Vælg Indstillinger > System > Baggrundslys.
 3. Vælg en mulighed:
  • Vælg Under aktivitet.

  • Vælg Ikke under aktivitet.

 4. Vælg en mulighed:
  • Vælg Taster for at tænde for baggrundsbelysningen ved tastetryk.

  • Vælg Alarmer for at slå baggrundsbelysning for alarmer til.

  • Vælg Bevægelse for at slå baggrundsbelysningen til ved at løfte og rotere armen for at se på enheden.

  • Vælg Timeout for at indstille længden af tiden, inden baggrundsbelysningen slukker.

  • Vælg Lysstyrke for at indstille baggrundsbelysningens lysstyrke.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4