Zahájení relace GroupTrack

Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, musíte mít k dispozici smartphone s aplikací Garmin Connect™ spárovaný se zařízením (Párování se smartphonem).

Během jízdy si můžete zobrazit ostatní jezdce z relace GroupTrack na mapě.

 1. V zařízení Edge® vyberte možnost Symbol menu > Bezpečnost a sledování > GroupTrack. Aktivujete tak zobrazení kontaktů na obrazovce mapy.
 2. V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu Symbol menu nebo Symbol menu.
 3. Vyberte možnost Bezpečnost a sledování > LiveTrack > Menu > Nastavení > GroupTrack > Všechny kontakty.
 4. Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
 5. V zařízení Edge vyberte možnost Symbol spuštění/zastavení a vydejte se na trasu.
 6. Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.

  Mapa s daty GroupTrack

  Klepnutím na ikonu na mapě si můžete zobrazit polohu a směr konkrétních jezdců v rámci relace GroupTrack.

 7. Posunutím se přesunete na seznam GroupTrack.

  Když v seznamu vyberete konkrétního jezdce, zobrazí se mapa s jeho pozicí uprostřed.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7