Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetens inställningar till fabriksinställningarna.

 1. Håll på pekskärmen för att visa menyn.
 2. Välj Inställningssymbol > Återställning av inställningar.
 3. Välj ett alternativ:
  • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Återställ standardinställningar.

  • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Ta bort data och återställ inställningar.

  Ett informationsmeddelande visas.

 4. Tryck på pekskärmen.
 5. Följ instruktionerna på skärmen.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-FC5EB5F3-8D1F-47A5-A713-2DE05DFEDBA2 v3