Seglingstävling

Du kan använda enheten för att öka chansen för att båten korsar startlinjen för en seglingtävling exakt när den börjar. När du synkroniserar tävlingstiduret med den officiella nedräkningstimern för seglingstävlingen meddelas du med en minuts intervall när loppets starttid närmar sig. Enheten använder den här informationen för att ange om båten kommer att korsa startlinjen före, efter eller på rätt tid för seglingstävlingens start.