Ställa in enheter för segling

  1. På klockan väljer du START.
  2. Välj Segla > Inställningar > Enheter.
  3. Välj ett alternativ.