Ställa in startlinje

  1. På klockan väljer du START.
  2. Välj Inställningar > Pinga startlinje.
  3. Välj Markera waypoint för att markera din första waypoint för startlinjen.
  4. Välj Markera waypoint för att markera din andra waypoint för startlinjen.