Inställning av tävlingstidur

Innan du kan använda enheten för att starta en tävling måste du välja seglingsprofil och ställa in startlinje.

  1. På klockan väljer du START.
  2. Välj Segla > Tävling.

    Skärmen visar tävlingstiduret glyph icon, tid att bränna glyph icon och avstånd till startlinjen glyph icon.  3. Välj UP och DOWN för att synkronisera tävlingstiduret med den officiella nedräkningstimern.
    Obs!: När förbränningstiden är negativ kommer du att anlända till startlinjen efter att loppet har startat. När förbränningstiden är positiv kommer du att anlända till startlinjen innan loppet startar.
  4. Välj START.