Označevanje krogov po razdalji

Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti (na primer vsako miljo ali 5 kilometrov).

 1. Držite UP.
 2. Izberite Nastavitve > Programi.
 3. Izberite dejavnost.
  OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
 4. Izberite Auto Lap.
 5. Izberite možnost:
  • Če želite vklopiti ali izklopiti Auto Lap, izberite Auto Lap.

  • Če želite prilagoditi razdaljo med krogi, izberite Samod. razdalja.

Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitve sistema).

Po potrebi lahko prilagodite podatkovne strani tako, da bodo prikazovale dodatne podatke o krogih (Prilagajanje podatkovnih zaslonov).