Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu

Prilagodite lahko eno ali dve podatkovni polji, ki se pojavita v sporočilu opozorila o krogu.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Programi.
  3. Izberite dejavnost.
    OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
  4. Izberite Auto Lap > Op. o krogu.
  5. Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
  6. Izberite Predogled (izbirno).