Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na rowerze

Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego pułapu tlenowego, należy założyć czujnik tętna, zamontować miernik mocy i sparować je z urządzeniem quatix 3 (Parowanie czujników ANT‍+). Jeśli do urządzenia quatix 3 dołączony został czujnik tętna, urządzenia są już sparowane. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu użytkownika) oraz ustawić maksymalne tętno (Ustawianie stref tętna).

UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka przejazdów, aby urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
  1. Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez 20 minut na świeżym powietrzu.
  2. Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz.
  3. Przytrzymaj UP.
  4. Wybierz kolejno Moje statystyki > Pułap tlenowy > Kolarstwo.