Ustawianie stref tętna

Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień początkowych, w celu określenia domyślnych stref tętna użytkownika. Urządzenie ma oddzielne strefy tętna: dla biegania, jazdy rowerem i pływania. Aby uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje maksymalne tętno. Istnieje możliwość dostosowania każdej ze stref tętna i ręcznego wprowadzenia tętna spoczynkowego. Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref w urządzeniu lub na koncie Garmin Connect.

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika > Strefy tętna.
 3. Wybierz Domyślne, aby wyświetlić domyślne wartości (opcjonalnie).

  Wartości domyślne można zastosować wobec biegania, jazdy rowerem i pływania.

 4. Wybierz Biegi, Kolarstwo lub Pływanie.
 5. Wybierz Preferencje > Ustaw własne.
 6. Wybierz Maks. tętno i podaj swoje maksymalne tętno.
 7. Wybierz Tętno LT i podaj swoje tętno progu mleczanowego.

  Aby określić próg mleczanowy, możesz przeprowadzić test z instrukcjami (Próg mleczanowy).

 8. Wybierz Tętno spoczynk. i podaj tętno spoczynkowe.
 9. Wybierz kolejno Strefy > Według:.
 10. Wybierz opcję:
  • Wybierz Uderzenia/min, aby wyświetlić i edytować strefy w uderzeniach serca na minutę.

  • Wybierz % maks. tętna, aby wyświetlić i edytować strefy jako wartości procentowe tętna maksymalnego.

  • Wybierz % rez. tętna, aby wyświetlić i edytować strefy jako wartości procentowe rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).

  • Wybierz % tętna LT, aby wyświetlić i edytować strefy jako wartości procentowe tętna LT.

 11. Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.