Parowanie czujników ANT‍+

Podczas pierwszego łączenia czujnika z urządzeniem przy użyciu funkcji ANT‍+ należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu urządzenie będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.

UWAGA: Jeśli do urządzenia dołączony był czujnik tętna, jest on już sparowany z urządzeniem.
 1. Jeśli chcesz sparować czujnik tętna, załóż go (Zakładanie czujnika tętna).

  Czujnik tętna nie będzie zapisywać ani przesyłać danych, jeśli nie zostanie założony.

 2. Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
  UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników ANT‍+.
 3. Przytrzymaj UP.
 4. Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Dodaj nowy.
 5. Wybierz opcję:
  • Wybierz Szukaj wszystko.

  • Wybierz typ posiadanego czujnika.

  Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony. Dane czujnika pojawiają się w formie pętli stron danych lub własnego pola danych.