Maksymalizowanie czasu działania baterii

Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.

  • Skróć czas podświetlenia (Ustawienia podświetlenia).
  • Zmniejsz jasność podświetlenia.
  • Użyj trybu GPS UltraTrac podczas aktywności (UltraTrac).
  • Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie korzystasz z funkcji online (Funkcje online).
  • Jeśli chcesz wstrzymać aktywność na dłuższy okres czasu, wybierz ustawienie wznowienia pracy w późniejszym czasie (Zatrzymywanie aktywności).
  • Wyłącz funkcję śledzenia aktywności (Śledzenie aktywności).
  • Korzystaj z tarczy zegarka Connect IQ, która nie jest aktualizowana co sekundę.

    Na przykład, korzystaj z tarczy zegarka bez drugiej wskazówki (Dostosowywanie tarczy zegarka).

  • Ogranicz powiadomienia ze smartfonu wyświetlane przez urządzenie (Zarządzanie powiadomieniami).