Dostosowywanie tarczy zegarka

Aby móc aktywować tarczę zegarka Connect IQ, trzeba zainstalować tarczę zegarka ze sklepu Connect IQ (Funkcje Connect IQ).

Można dostosować informacje wyświetlane na tarczy zegarka i jej wygląd, a także aktywować zainstalowaną tarczę zegarka Connect IQ.

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Tarcza zegarka > Typ.
 3. Wybierz opcję:
  • Aby aktywować fabrycznie załadowaną cyfrową tarczę zegarka, wybierz Cyfrowy.

  • Aby aktywować fabrycznie załadowaną analogową tarczę zegarka, wybierz Analogowy.

  • Aby aktywować zainstalowaną tarczę zegarka Connect IQ, wybierz nazwę zainstalowanej tarczy zegarka.

 4. W przypadku korzystania z fabrycznie załadowanej tarczy zegarka wybierz opcję:
  • Aby zmienić kolor tła, wybierz Kolor tła.

  • Aby dodać lub zmienić kolor akcentów cyfrowej tarczy zegarka, wybierz Kolor akcentów.

  • Aby zmienić styl cyfr na cyfrowej tarczy zegarka, wybierz Układ.

  • Aby zmienić styl wskazówek na analogowej tarczy zegarka, wybierz Wskazówki.

  • Aby zmienić styl cyfr na analogowej tarczy zegarka, wybierz Tło.

  • Aby określić, jakie dodatkowe informacje będą wyświetlane na tarczy zegarka, wybierz Dodatkowe dane.

 5. Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić opcje tarczy zegarka.
 6. Wybierz START, aby zapisać swój wybór.