Zatrzymywanie aktywności

UWAGA: Niektóre opcje są niedostępne dla poszczególnych aktywności.
 1. Wybierz STOP.

  Jeśli aktywność nie została ręcznie zapisana po przerwaniu aktywności, urządzenie automatycznie zapisuje aktywność po upływie 25 minut.

 2. Wybierz opcję:
  • Aby wznowić aktywność, wybierz Wznów.

  • Aby zapisać aktywność i powrócić do trybu zegarka, wybierz Zapisz.

  • Aby odrzucić aktywność i powrócić do trybu zegarka, wybierz Odrzuć.

  • Aby powrócić do punktu rozpoczęcia aktywności tą samą trasą, wybierz TracBack.

  • Aby wstrzymać aktywność i wznowić ją w późniejszym czasie, wybierz Wznów później.