Włączanie asystenta odpoczynku

Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu użytkownika) oraz ustawić maksymalne tętno (Ustawianie stref tętna).

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Asystent odpoczynku > Stan > Włączony.
  3. Idź pobiegać.

    Po 6–20 minutach zostanie wyświetlona wartość przygotowania wydolnościowego (Wyświetlanie przygotowania wydolnościowego).

  4. Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.

    Zostanie wyświetlony czas odpoczynku. Maksymalny czas odpoczynku to 4 dni.