Wyświetlanie przygotowania wydolnościowego

Urządzenie analizuje Twoje przygotowanie wydolnościowe w oparciu o dane tętna i mocy. Możesz skorzystać z czujnika tętna ANT‍+ lub nadgarstkowego czujnika tętna.

  1. W razie potrzeby sparuj kompatybilny czujnik ANT‍+ z urządzeniem quatix 3 (Parowanie czujników ANT‍+).
  2. Dodaj Przygot. wydoln. do ekranu danych (Dostosowywanie ekranów danych).
  3. Rozpocznij bieg lub jazdę na rowerze.

    Po 6–20 minutach zostanie wyświetlona wartość przygotowania wydolnościowego.

  4. Przewiń ekran danych, aby zobaczyć swoje przygotowanie wydolnościowe podczas całego biegu lub przejazdu.