Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla biegu

Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego pułapu tlenowego, należy założyć czujnik tętna i sparować go z urządzeniem (Parowanie czujników ANT‍+). Jeśli do urządzenia quatix 3 dołączony został czujnik tętna, urządzenia są już sparowane. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu użytkownika) oraz ustawić maksymalne tętno (Ustawianie stref tętna).

UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka biegów, aby urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
  1. Biegaj na świeżym powietrzu przez co najmniej 10 minut.
  2. Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
  3. Przytrzymaj UP.
  4. Wybierz kolejno Moje statystyki > Pułap tlenowy > Biegi.