Løbedynamik

Du kan bruge din kompatible quatix 3 enhed parret med quatix 3 tilbehøret til at give realtidstilbagemelding om din løbeform. Hvis din quatix 3 enhed blev leveret med quatix 3 tilbehør, er enhederne allerede parret.

quatix 3 tilbehøret har et accelerometer i modulet, der måler overkroppens bevægelse for at beregne seks løbeparametre.

Kadence

Kadence er antallet af skridt pr. minut. Den viser det samlede antal skridt (højre og venstre kombineret).

Vertikale udsving

Vertikale udsving er dine hop, mens du løber. Det viser den lodrette bevægelse i din overkrop, målt i centimeter for hvert trin.

Tid i kontakt med jorden
Tid i kontakt med jorden er den tid i hvert skridt, du bruger på jorden, mens du løber. Den måles i millisekunder.
BEMÆRK: Tiden med jordkontakt er ikke tilgængelig ved gang.
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden

Balance for den tid, du er i kontakt med jorden, viser venstre/højre-balancen i den tid, du er i kontakt med jorden, mens du løber. Den vises i procent. For eksempel 53,2 med en pil, der peger til venstre eller højre.

Skridtlængde

Skridtlængde er længden på dine skridt fra et fodnedslag til det næste. Den måles i meter.

Vertikalt forhold

Det vertikale forhold er forholdet mellem vertikale svingninger og skridtlængden. Den vises i procent. Et lavere tal indikerer typisk en bedre løbeform.