Farvemålere og data for løbedynamik

Skærmbillederne for løbedynamik viser en farvemåler for den primære måling. Du kan få vist kadence, lodrette svingninger, tid i kontakt med jorden, balance for den tid, du er i kontakt med jorden eller vertikalt forhold som den primære måling. Farvemåleren viser, hvordan dataene for din løbedynamik er i forhold til andre løberes. Farvezonerne er baseret på fraktiler.

Garmin har undersøgt mange løbere på mange forskellige niveauer. Dataværdierne i den røde eller orange zone er typiske for mindre erfarne eller langsommere løbere. Dataværdierne i den grønne, blå eller lilla zone er typiske for mere erfarne eller hurtigere løbere. Mere erfarne løbere har tendens til at udvise kortere tid i kontakt med jorden, lavere lodrette svingninger, et lavere vertikalt forhold og højere kadence end mindre erfarne løbere. Dog har højere løbere typisk en smule langsommere kadencer, længere skridtlængde og en smule højere lodrette svingninger. Vertikalt forhold er dit vertikale udsving divideret med skridtlængden. Det har ingen sammenhæng med højden.

BEMÆRK: Farvemåleren for balance for den tid, du er i kontakt med jorden er forskellig (Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med jorden).

Gå til www.garmin.com for at få flere oplysninger om løbedynamik. For yderligere teorier og fortolkninger af løbedynamikdata kan du søge i anerkendte løbetidsskrifter og -websteder.

Farvezone

Fraktil i zone

Kadenceområde

Område for vertikalt udsving

Vertikalt forhold

Område for den tid, du er i kontakt med jorden

Lilla

> 95

> 183 spm

< 6,4 cm

< 6,1 %

< 218 ms

Blå

70-95

174-183 spm

6,4-8,1 cm

6,1-7,4%

218-248 ms

Grøn

30-69

164-173 spm

8,2-9,7 cm

7,5-8,6%

249-277 ms

Orange

5-29

153-163 spm

9,8-11,5 cm

8,7-10,1%

278-308 ms

Rød

< 5

< 153 spm

> 11,5 cm

> 10,1 %

> 308 ms