Tip til manglende data for løbedynamik

Hvis data for løbedynamik ikke vises, kan du prøve følgende tip.

  • Sørg for, at du har quatix 3 tilbehøret.

    Tilbehør med løbedynamik har på forsiden af modulet.

  • Par quatix 3 tilbehøret med din quatix 3 enhed igen i overensstemmelse med instruktionerne.
  • Hvis data for løbedynamik kun viser nuller, skal du kontrollere, at pulsmåleren vender højre side opad.
    BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance vises kun, mens du løber. Den beregnes ikke, mens du går.