Systemindstillinger

Hold UP nede, og vælg Indstillinger > System.

Brugerprofil

Giver dig mulighed for at åbne og tilpasse din personlige statistik (Indstilling af din brugerprofil).

Genvejstaster

Giver dig mulighed for at tildele genveje til enhedstaster.

Tekst sprog

Indstiller det sprog, der vises på enheden.

Klokkeslæt

Angiver tidsindstillingerne (Tidsindstillinger).

Baggrundslys

Angiver indstillingerne for baggrundsbelysning (Indstillinger for baggrundsbelysning).

Lyde

Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner, alarmer og vibrationer.

Enheder

Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden (Ændring af måleenhed).

GLONASS

Brug af GLONASS giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position. Ved at bruge indstillingerne GPS og GLONASS kan du mindske batteritiden mere end ved kun at anvende indstillingen GPS.

Positionsformat

Indstiller det geografiske positionsformat og indstillinger for referencepunkt.

Formater

Indstiller de generelle formatpræferencer, såsom det tempo og den hastighed, der vises under aktiviteter, og starten på ugen.

Dataregistrering

Angiver, hvordan enheden registrerer aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard) giver mulighed for længerevarende registreringer af aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver mere detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.

USB-tilstand

Indstiller enheden til at bruge masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er forbundet med en computer.

Gendan stnd.indstil.

Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og -indstillinger (Gendannelse af alle standardindstillinger).

Softwareopdatering

Giver dig mulighed for at installere softwareopdateringer, der er downloadet med Garmin Express.

Om

Viser oplysninger om enhed, software og licens.