Tidsindstillinger

Hold UP nede, og vælg Indstillinger > System > Klokkeslæt.

Tidsformat

Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Indstil tid

Indstiller enhedens tidszone. Indstillingen Automatisk angiver automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.

Klokkeslæt

Giver dig mulighed for at tilpasse tiden, hvis den er angivet til indstillingen Manuel.