Indstillinger for baggrundsbelysning

Hold UP nede, og vælg Indstillinger > System > Baggrundslys.

Tilstand

Indstiller baggrundsbelysningen, så det tændes manuelt eller automatisk. Indstillingen Automatisk giver dig mulighed for separat at indstille baggrundsbelysning for taster, alarmer og håndbevægelser.

BEMÆRK: Hvis du indstiller Håndbevægelse til Til, kan du aktivere baggrundsbelysningen ved at hæve armen og dreje håndleddet for at se på enheden.
Timeout

Indstiller længden af tiden, inden baggrundsbelysningen slukker.

Lysstyrke

Indstiller baggrundsbelysningens lysstyrke.