Tijdinstellingen

Houd MENU ingedrukt en selecteer Systeem > Tijd.

Tijd​weergave

Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok (militaire notatie) in.

Stel tijd in

Hiermee stelt u de tijdzone op de watch in. De optie Auto stelt de tijdzone automatisch in op basis van uw GPS-positie.

Tijd

Hiermee kunt u de tijd aanpassen als de functie is ingesteld op de optie Handmatig.

Waar​schu​wingen

Hiermee kunt u de waarschuwingen per uur en zonsopkomst- en zonsondergangswaarschuwingen zodanig instellen dat een bepaald aantal minuten of uren vóór de feitelijke zonsopkomst of zonsondergang een waarschuwingssignaal wordt gegeven (Tijdwaarschuwingen instellen).

Tijdsync

Hiermee kunt u de tijd handmatig synchroniseren wanneer u van tijdzone verandert, en kunt u de zomertijd instellen (De tijd synchroniseren).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8