De tijd synchroniseren

Telkens wanneer u het toestel inschakelt en naar satellieten zoekt of de Garmin Connect™ app op uw gekoppelde telefoon opent, worden de tijdzones en het tijdstip automatisch door het toestel gedetecteerd. U kunt de tijd ook handmatig synchroniseren wanneer u van tijdzone verandert, en kunt u de zomertijd instellen.

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Systeem > Tijd > Tijdsync.
  3. Wacht tot het toestel verbinding maakt met uw gekoppelde telefoon of satellieten vindt (Satellietsignalen ontvangen).
    TIP: Druk op DOWN om de bron te wijzigen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8