Systeeminstellingen

Houd MENU ingedrukt en selecteer Systeem.

Taal voor tekst

Hiermee kunt u de taal van het toestel instellen.

Tijd

Hiermee kunt u de tijdinstellingen wijzigen (Tijdinstellingen).

Scherm​verlichting

Hiermee kunt u instellingen van de schermverlichting wijzigen (De schermverlichtingsinstellingen wijzigen).

Geluiden

Hiermee kunt u de toestelgeluiden instellen, zoals knoptonen, waarschuwingen en trillingen.

Niet storen

Hiermee schakelt u de modus Niet storen in of uit. Gebruik de optie In slaapstand om de modus Niet storen automatisch in te schakelen tijdens uw normale slaapuren. U kunt uw normale slaaptijden instellen in uw Garmin Connect™ account.

Sneltoetsen

Hiermee kunt u snelkoppelingen toewijzen aan knoppen op het toestel (De sneltoetsen aanpassen).

Automatische vergrendeling

Hiermee kunt u de knoppen automatisch vergrendelen om te voorkomen dat de knoppen per ongeluk worden ingedrukt. Gebruik de optie Tijdens activiteit om de knoppen te vergrendelen tijdens een activiteit met tijdmeting. Gebruik de optie Niet tij​dens activiteit om de knoppen te vergrendelen wanneer u geen activiteit met tijdmeting vastlegt.

Eenheden

Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte meeteenheden instellen (De maateenheden wijzigen).

Formaat

Hiermee kunt u algemene notatievoorkeuren instellen, zoals het tempo en de snelheid die tijdens activiteiten worden weergegeven, het begin van de week en opties voor de geografische positieweergave en datum.

Gege​vens​opslag

Hiermee stelt u in hoe het toestel activiteitgegevens vastlegt. Met de instelling Slim (standaard) kunnen langere activiteiten worden vastgelegd. Met de instelling Iedere seconde zijn de opnamen van activiteiten meer gedetailleerd, maar worden langere activiteiten mogelijk niet geheel vastgelegd.

USB-modus

Hiermee kunt u het MTP (media transfer protocol) of de Garmin® modus inschakelen op het toestel als er verbinding is met een computer.

Herstel

Hier kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen (Alle standaardinstellingen herstellen).

Software-update

Hiermee kunt u via Garmin Express™ gedownloade software-updates installeren. Gebruik de optie Automatisch bijwerken om uw toestel in staat te stellen de nieuwste software-update te downloaden wanneer er een Wi‑Fi® verbinding beschikbaar is.

Over

Hiermee wordt informatie over het toestel, de software, de licentie en de regelgeving weergegeven.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8