De schermverlichtingsinstellingen wijzigen

 1. Houd MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Systeem > Scherm​verlichting.
 3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Tijdens activiteit.

  • Selecteer Niet tij​dens activiteit.

  • Selecteer In slaapstand.

 4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Knoppen om de schermverlichting in te schakelen bij het indrukken van knoppen.

  • Selecteer Waar​schu​wingen om de schermverlichting in te schakelen voor waarschuwingen.

  • Selecteer Beweging om de schermverlichting in te schakelen als u uw arm optilt en draait om op uw pols te kijken.

  • Selecteer Time-out om de tijdsduur in te stellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

  • Selecteer Helderheid om het helderheidsniveau van de schermverlichting in te stellen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8