Tijdwaarschuwingen instellen

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Systeem > Tijd > Waar​schu​wingen.
  3. Selecteer een optie:
    • Selecteer Tot zonsondergang > Status > Aan, selecteer Tijd en voer de tijd in als u een bepaald aantal minuten of uren voor zonsondergang wilt worden gewaarschuwd met een geluidssignaal.

    • Selecteer Tot zonsopgang > Status > Aan, selecteer Tijd en voer de tijd in als u een bepaald aantal minuten of uren voor zonsopgang wilt worden gewaarschuwd met een geluidssignaal.

    • Selecteer Per uur > Aan als u elk uur wilt worden gewaarschuwd met een geluidssignaal.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8