Ronden op afstand markeren

U kunt Auto Lap® gebruiken om een ronde bij een bepaalde afstand automatisch te markeren. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een activiteit wilt vergelijken (bijvoorbeeld elke 1 mijl of 5 km).

 1. Houd MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Activiteiten en apps.
 3. Selecteer een activiteit.
  OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
 4. Selecteer de activiteitinstellingen.
 5. Selecteer Auto Lap.
 6. Selecteer een optie:
  • Selecteer Auto Lap om Auto Lap in of uit te schakelen.

  • Selecteer Automatische afstand om de afstand voor elke ronde automatisch in te stellen.

Telkens wanneer u een ronde voltooit, wordt er een bericht weergegeven met de rondetijd. Het toestel laat ook een pieptoon horen of trilt als geluidssignalen zijn ingeschakeld (Systeeminstellingen).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8