De rondewaarschuwing wijzigen

U kunt enkele gegevensvelden wijzigen die worden weergegeven in de rondewaarschuwing.

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Activiteiten en apps.
  3. Selecteer een activiteit.
    OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
  4. Selecteer de activiteitinstellingen.
  5. Selecteer Auto Lap > Ronde​waarschuwing.
  6. Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.
  7. Selecteer Bekijk (optioneel).
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8